Wilt u geven aan de kerk?

De kerk zou niet kunnen bestaan zonder de vrijwillige bijdragen van haar leden en vrienden. Wilt u ook bijdragen aan onze geloofsmissie, gebruikt u dan het rekeningnummer:  
NL57 RABO 03137 00 133  
ten name van ‘Kruiskerk Diever’

Of   Scan de QR-code en maak direct een gift over.