De letters KBO staan voor Katholieke Bond voor Ouderen en de letters PCOB staan voor Protestantse Christelijke Ouderen Bond.

Het afgelopen jaar is er een samenwerkingsverband tot stand gekomen tussen de beide bonden.

Wij willen als bond iets proberen te betekenen voor de oudere mensen in onze samenleving. Daartoe organiseren we iedere maand een ledenbijeenkomst waar de leden elkaar ontmoeten en even bij kunnen praten. Ook is daar een spreker die iets vertelt over een actueel onderwerp van wat er zoal speelt in de huidige maatschappij. We doen ook iets aan bezoeken van ouderen die veel alleen zijn en bezoeken de jarigen vanaf de 80 jarige leeftijd.

Eens per jaar is er bij voldoende belangstelling de mogelijkheid om met elkaar een boottocht te maken of een reisje naar een plaats waar iets interessant is om te bezoeken. Zo proberen we om nog iets leuks te organiseren voor onze medemensen, die anders misschien geen of weinig mogelijkheden hebben om eens weg te kunnen gaan.

Contactpersoon

D. Ferwerda
tel.: 0521-550022