Israël

Ik merk geregeld dat mensen het lastig vinden om iets ‘te vinden’ over Israël om allerlei redenen. Het is ook een complex onderwerp. Iets positiefs zeggen over Israël ligt bij veel mensen gevoelig. Zeker nu Israël in het beklaagdenbankje zit van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. We zien de beelden van de verwoesting uit Gaza. En de verdenking dat Israël ‘te ver’ gaat ligt alweer op tafel.

Maar we zien ook veel niet. De verwoesting in de levens van de gijzelaars zien we niet. Ander leed op de wereld zien we niet. Geeft het NOS aandacht aan de Syrische president al-Assad die 580.000 doden op zijn geweten heeft, waarvan 306.000 burgers? Natuurlijk betekent dit niet dat een andere regering dan ook burgers mag doden, maar hoe eerlijk is je berichtgeving? Mensen die bang zijn dat Israël te ver gaat, zouden de Joodse profeten moeten gaan lezen. Via hen heeft God al lang geleden gezegd hoe Hij omgaat met de leiders van Zijn volk die te ver gaan, op wat voor terrein dan ook. Lees Micha 3 bijvoorbeeld:

Hoor nu dit, hoofden van het huis van Jakob en leiders van het huis van Israël, die een afschuw hebben van recht en al wat recht is, en Jeruzalem met onrecht. Hun leiders spreken er recht voor geschenken, hun priesters onderwijzen voor loon, hun profeten plegen waarzeggerij voor geld. En nog steunen zij op de HEERE en zeggen: Is de HEERE niet in ons midden? Ons zal geen kwaad overkomen. Daarom zal omwille van u Sion als een akker omgeploegd worden, Jeruzalem een puinhoop worden en de berg van dit huis tot hoogten in het woud.’

Er zijn veel meer voorbeelden hoe God de leiders van Israël aanspreekt en oordeelt. Maar evengoed laat God – omdat Hij trouw en goed is – Israël als Zijn volk nooit los.

Israël blijft een bijzondere positie houden in Gods weg met de hele wereld. Als je over Gods prachtige beloften voor Israël spreekt, betekent dat niet dat je goedpraat wat Israël nu fout doet. Maar laat dan ook het hele plaatje zien. Hoe kinderen in Gaza van jongs af aan puzzels maken waarop de ‘bevrijding van Israël’ het onderwerp is, compleet met gewelddadige tekeningen gericht tegen de Joden.

De haat waarmee Israël nu te maken heeft is diep. Alleen God zelf kan er verandering in brengen. En tot die tijd zullen er doden vallen aan beide zijden. En toch: God blijft trouw en Hij kent alle harten van zowel Joden als Gazanen, de volwassenen en de kinderen. En de God van Israël zal recht doen. En er zal redding zijn door Zijn Zoon.

Deze God heeft gezegd in Jer. 31:37 :

‘Zo zegt de HEERE:

Als de hemel hierboven ooit opgemeten zou kunnen worden en de fundamenten van de aarde beneden onderzocht zouden kunnen worden, dan zou ook Ik heel het nageslacht van Israël verwerpen, om alles wat zij gedaan hebben, spreekt de HEERE