Mensen helpen om Jezus te leren kennen en te vertrouwen.

Home Kerkdiensten 2017 Bestuur Jeugd Vorming en Toerusting Links Zing mee Studies


Lofprijzing, bemoediging en persoonlijke voorbede.
Aanvang 19:15 uur

Leiding: ds Jelle de Kok.

30 november:
Psalm 50  Roep mij aan in tijden van nood  
5 januari 2017
   Psalm 63 - Verlangen naar God
22 februari 2017:
  Psalm 69 – Wraak
29 maart 2017:
       Psalm 124 - Je bent vrij (door Gods hulp)

Bezoekadres

Kruiskerk Diever
Kruisstraat 1a
7981 AR  Diever

Kerkelijk Bureau

Hoofdstraat 16
7981 AA  Diever
Telefoon: 0521-593184


Scriba:

Mevr. J. Sinkgraven-Hendriks
Rijksweg 44
7984 NE Dieverbrug
Telefoon: 0521-592304

 

Voorganger:

Ds. J. de Kok
Broekemastraat 3
7981 DE  Diever
Telefoon: 0521-590191


               * nieuwsbrief
Snel naar:

-- DagelijksWoord.nl

De gereformeerde kerk van Diever is gesticht op 31 oktober 1836. De Gereformeerde "Kruiskerk" aan de Kruisstraat vervangt sinds 1980 het oude gebouw, dat op dezelfde plek stond en dateerde uit 1841. Het pittoreske torenspitsje is afkomstig van de oude kerk en werd op een creatieve wijze architectonisch ingepast in het nieuwe gebouw.Kerkdiensten:

Webmaster:

I. Jonkman
Rijksweg 70
7986 PD Wittelte


Kaartverkoop The Passion begonnen!

Don. 9 mrt

Muntverkoop in de Kruiskerk van 19.45 - 20.20 uur. Muntverkoop april is op woensdag 12 april van 19.45  tot 20.15 uur  (niet op donderdag 13 april i.v.m. een concert).

Woen.15 mrt

C.P.V. “Samen Verder”. Ds. van Beesten komt  vertellen over  “Mensenkinderen”. Aanvang 20.00 uur.

Dinsd. 21 mrt

De PCOB nodigt u van harte uit voor de Paasviering in de    

Kruiskerk, aanvang 15.00 uur. De fam. de Boer zal deze middag de meditatie verzorgen. Aansluitend is er een broodmaaltijd, de kosten bedragen € 7,50 p.p. i.v.m. de voorbereidingen graag opgeven voor 16 maart a.s. bij  Hennie Coenen, tel. 590229 of bij Wil Dekker tel. 06-21914558. Voor vervoer kunt u altijd iemand van het bestuur benaderen.

Woen.29 mrt

Uiterste inleverdatum kopij voor de volgende “Samenspraak”

Verschijningsdatum  7 april. Dit nummer omvat de zondagen:

9 april t.m. 7 mei.

Woen.5 april

Ontmoetingsochtend in de Kruiskerk van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Volgende ontmoetingsochtend 4 mei.

 Don. 6 april

Kerkenraad. Toerustingsvergadering, wisseling ambtsdragers.

aanvang 19.30 uur.