Print deze pagina

Home

Welkom op de website van de Gereformeerde Kerk (PKN) van Diever. Op deze site vindt u informatie over de gemeente en al haar activiteiten.

Kern van Gemeente Zijn
In onze gemeente staat het geloof in Jezus Christus als Gods Zoon centraal. Hij heeft zich uit liefde voor ons gegeven opdat een ieder die in Hem gelooft eeuwig leven heeft. Vanuit het geraakt zijn door Zijn liefde willen wij de Bijbel, Gods Woord, bestuderen en ons leven daardoor laten bepalen in het leven van iedere dag.

Live een dienst meekijken? Klik dan hier!

Ons motto is:
Levend vanuit Gods liefde, willen wij als gezin van God Gods liefde concreet maken.

Onze Missie is:
- Mensen helpen om Jezus te leren kennen en te vertrouwen.
- Een warme Levende gemeente zijn als gezin van God om te kunnen groeien in liefde voor God en de mensen en zo steeds meer op Jezus gaan lijken.
- Mensen helpen hun gaven te ontdekken en deze in te zetten voor de gemeente en de samenleving op de plaats die bij hen past.

Kerkdiensten
Als stimulans en ondersteuning om te leven vanuit Gods liefde worden er kerkdiensten georganiseerd. De ochtenddiensten zijn op het gezin gericht, waarbij er aandacht is voor jong en oud. Er is 1x in de 2 weken ’s ochtends kindernevendienst voor de groepen 1-5 en 1 keer in de 2 weken kinderkerk voor alle groepen. Tevens is er tijdens de ochtenddienst kinderoppas.
‘s Avonds zijn er jeugddiensten, sing-in of leerdiensten. Klik hier voor meer actuele informatie over de kerkdiensten.

Concrete dienstbaarheid
Als gemeente proberen wij ook concreet mensen te helpen, dit noemen wij diakonaat. In dat kader is er een diakonie die mensen in nood dichtbij en veraf wil helpen. Zorg voor ouderen en zieken is daarbij een belangrijke vorm van meeleven en het financieel ondersteunen van maatschappelijke hulporganisaties. Als gemeente bezinnen wij ons regelmatig over de vraag hoe wij concreet mensen kunnen helpen dichtbij en ver weg.